0

MANTRA AWAKENS FEMALE POWER + CHARM BEAUTY – Female Energy mantra ॐ Saraswati Durga Laxmi PM 2019

SARASWATI MAHALAKSHMI DURGA DEVI NAMAHA SARASWATI MAHALAKSHMI DURGA DEVI NAMAHA

79

Totakashtakam | Most Popular Song of Lord Shiva Stotram | Uma Mohan, Sacred Chants for Stress Relief

Totakashtakam | Most Popular Song of Lord Shiva Stotram | Uma Mohan, Sacred Chants for Stress Relief

Viditakhilashastrasudhajaladhe Mahitopanisatkathitarthanidhe Hrudaye Kalaye Vimalam Charanam Bhava Shankara Deshika Me Sharanam Karunavarunalaya Palaya Mam Bhavasagaradukhavidunahrudam Rachayakhiladarshanattattvavidam Bhava Shankara Deshika Me Sharaïam Bhavata Janata Suhita Bhavita Nijabodhavicharana Charumate Kalayeshvarajivavivekavidam Bhava Shankara Deshika Me Sharanam Bhava Eva Bhavaniti Me Nitaram Samajayata Chetasi… Continue Reading

33

Sacred Chants for Stress Relief – Sri Vaidyanatha Ashtakam | Most Popular Shiv Mantra | Uma Mohan

Sacred Chants for Stress Relief – Sri Vaidyanatha Ashtakam | Most Popular Shiv Mantra | Uma Mohan

Sri Rama Soumitri Jatayuved,Shadanaditya Kujarchithya Sri Nilkanthay Dayamayay,Sri Vaidyanathay Namashivay Gangaravahendu Jatadharay,Trilochanaya Smarkalahantre, Samsta Devairapi Pujitaya,Sri Vaidyanathay Namashivay Bhaktapriyay,Tripurantakaya,Pinakine Dushtaharay Nityam, Pratyakshalilay Manushyaloke,Sri Vaidyanathay Namashivay Prabhutavatadi Samasta Roga,Pranasakartre Munivanditay, Prabhakarendwagnivilochanay, Sri Vaidyanathay Namashivay Vakchrotranetrangiri Vihina Jantho,Vakchrotranetrangiri Sukhapradaya, Kushtadhi Sarvonatarogahanthre,Sri Vaidyanathay… Continue Reading

10

Powerful Moola Mantra Stress Relief + Remove All Negative

Powerful Moola Mantra Stress Relief + Remove All Negative

Satchitananda Parabrahma Purushothama Paramatma Sri Bhagavati Sametha Sri Bhagavati Namaha

12

POSITIVE ENERGY mantra for Deep Relaxation – Relax mantra ॐ Relax mantra Meditation Music PM 2019

POSITIVE ENERGY mantra for Deep Relaxation – Relax mantra ॐ Relax mantra Meditation Music PM 2019

Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopī Jana Vallabha Giri Vara Dhari Yaśodā Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vana Chari Reapiting….